Organizační struktura Komory soudních znalců ČR

Předseda

Ing. Vladimír Vácha, vachav@seznam.cz

Místopředsedové

Ing. Zdeněk Franta, CSc., zdenek.franta@analyza.cz

Ing. Jindřich Kratěna, CSc., kratena@itam.cas.cz

Další členové představenstva:

Ing. Jiří Chládek, sekce stavebnictví Praha, inprekin@volny.cz

Ing. Petr Korč, sekce doprava Morava, adone@iol.cz

Ing. Viktor Kotrubenko, sekce Elektronika IT, elektrotechnika, kotrubenko@znaleckyposudek.cz

Ing. Milan Kouba, sekce Movité věci, kouba@telecom.cz 

Ing. Jana Machová, sekce Staveb. severní Morava, jana.machova@volny.cz

Ing. Jan Macků, sekce doprava jižní Čechy, janmacku@tiscali.cz

Ing. Martin Mandík, sekce Staveb. Ústí n. Labem, Teplice, ksz-ul@centrum.cz

Miroslav Regner, sekce doprava Praha, miroslav.regner@volny.cz

Ing. Vladislav Gasnárek, sekce BOZP a PO, gasnarekznalec@centrum.cz 

Ing. Oldřich Tobola, sekce Staveb. Severní Morava, realprofi@realprofi.cz

Dozorčí rada:

Předseda - Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., kulil@volny.cz

Členové

Ing. Olga Kalábová, okal@email.cz          

Ing. Rudolf Štěpánek, ruda.stepanek@volny.cz
 
Ing. František Kačaba, frasim@volny.cz

Kontakt:

Komora soudních znalců ČR

Prosecká 412/74

190 00 Praha 9 – Prosek

IČ: 00536555

DIČ: CZ00536555

Sekretariát:

Eva Seidlová, ksz@volny.cz , tel.: 774550965