Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v elektronické podobě k dispozici všichni členové komory. Jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Aktuální číslo 

2/2022

Obsah:

Činnost komory
 • Odpověď ministra spravedlnosti
 • Od 1. ledna 2023 dojde ke zvýšení znalečného a tlumočného
 • Zápis ze sněmu KSZ ČR ze dne 24. 9. 2022
 • Informace ze zasedání představenstva KSZ ČR ze dne 24. 9. 2022

Články
 • Najděde odborníka II (FINDEX II)     Vladimír Kulil
 • Riziko navrhování dřevostaveb z masivních kulatin     Václav Kupilík
 • Znalecká činnost v oblasti dopravní psychologie     Matúš Šucha
 • Dva druhy limitů v technických normách a předpisech a denní osvětlení budov     Jan Kaňka
 • Příprava výstavby tunelů na dálnici D3     Jiří Barták
 • Metodika oceňování DFC je ve znaleckém posudku pro ocenění obchodního závodu v České republice nepoužitelná     Vladimír Kulil

Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled cenových map stavebních pozemnů obcí (CMPS) ke dni 15. 3. 2022
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec