Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v elektronické podobě k dispozici všichni členové komory. Jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Aktuální číslo 

1/2019

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
 • Korespondence a informace ve věci vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Články
 • Hospodářské cykly a oceňování nemovitostí     Petr Ort
 • FDW model realitního trhu     Petr Ort
 • Stínění zahrad u rodinných domů     Jan Kaňka
 • Sanace připojovacích spár předsazené montáže     Šárka Šilarová
 • Problematika navrhování a stavby kontejnerových terminálů     Ludvík Vébr, Petr Pánek
 • Určení relativní rychlosti pohybu osobních vozidel při tečném typu kolize     Manfred Becke
 • Poznámka k použití metody MAHK     Juraj Gáborík, Vlastimil Rábek
 • Životnost staveb a jejich údržba  1. část     Vladimír Kulil
Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 3. 2019
 • Pokyny pro zpracování příspěvků