Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v elektronické podobě k dispozici všichni členové komory. Jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Aktuální číslo 

1/2021

Obsah:

Činnost komory

 • Rozhovor s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR Ing. Vladimírem Váchou pro Konkursní noviny 1/2021
 • Z korespondence z jednání s Ministerstvem spravedlnosti     Jindřich Kratěna
 • Odpověď Ministerstva financí na dotazy týkající se oceňovací vyhlášky
Články
 • Likvidace znalců úspěšně pokračuje     Jindřich Kratěna
 • Soudem jmenovaným znalcům v Německu je vypláceno vyšší znalečné     Jindřich Kratěna
 • Aktuálně k určování obvyklé ceny a hodnoty     Jindřich Kratěna
 • Posouzení vlivu výstavby opěrné zdi podél železniční tratě na místní blízkou zástavbu     Jiří Barták
 • Metodika znehodnocení vozidla provedenou opravou     Aleš Kohout
 • Znalecká expertíza potvrzující možnosti spolupráce mezinárodních expetrních skupin     Vladimír Vácha, Sergej Zacharov
Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec