Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v elektronické podobě k dispozici všichni členové komory. Jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Aktuální číslo 

1/2020

Obsah:

Činnost komory

 • Z korespondendence s paní ministryní spravedlnosti ve věci zákona č. 254/2019 Sb.      Jindřich Kratěna
 Články
 • Návrh úprav vyhlášky provádějící zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., s účinností od 1. 1. 2021     Vladimír Kulil
 • Obvyklá cena a tržní hodnota nemovitých věcí     Jindřich Kratěna
 • Posudek křížení letištních drah s dešťovou stokou DN 1600     Jiří Barták
 • Využití Waldramova diagramu při posouzení zastínění domu     Jan Kaňka
 • Metoda DFC a faktory ovlivňující její přesnost     Vladimír Kulil, Jan Juráň, Josef Kašík

Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí k 1. 3. 2020
 • Pokyny ke zpracování příspěvků