Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v elektronické podobě k dispozici všichni členové komory. Jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Aktuální číslo 

2/2021

Obsah:

Činnost komory

 • Činnost komory v roce 2021     Vladimír Vácha

Články

 • Přestavba nosné konstrukce dvorany Masarykova nádraží v Praze     Milan Vašek, Radek Šťastný
 • Mrtvé metry      Pert Ort
 • Cena majetku podniku vytvořeného managementem     Vladimír Kulil
 • Oceňování věcných břemen v roce 2021: přehled a zkušenosti     Jakub Hanák
 • Odškodnění za elektrické vedení vysokého napětí v SRN     Radomír Stárek
 • Novela zákona o vyvlastnění     Radomír Stárek
 • Nová a průběžně precizovaná pomůcka pro znalce je zde!     Jaromír Adamec, Vladimír Vácha

Právní informace

 • Výběr ze sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec