Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v listinné podobě k dispozici všichni členové komory. Ke stažení v PDF formátu jsou k dipozici archivní čísla.

Aktuální číslo 

2/2018

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
 • Korespondence ve věci vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Články
 • Proč je problém s úředníky finančních úřadů u nebytových prostorů?   Jindřich Kratěna
 • Analýza poruch a sanace střešních plášťů obchodních center    Šárka Šilarová
 • Sleva z kupní ceny za skryté vady    Jindřich Kratěna
 • Znalecký posudek stavební jámy, ohrožující rodinný domek a veřejný prostor    Jiří Barták
 • Účinek vegetace na podzákladí a stabilitu terénu    Václav Kupilík
 • Problematika opravy cementobetonové dálniční vozovky    Ludvík Vébr, Petr Pánek
 • Osobní přepravník a bezpečnost jeho provozu    Luboš Nouzovský, Tomáš Fogl
Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30.9.2018
 • Pokyny pro zpracování příspěvků