Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v elektronické podobě k dispozici všichni členové komory. Jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Aktuální číslo 

1/2023

Obsah:

Činnost komory
 • Informace ze zasedání představenstva KSZ ČR ze dne 9. 5. 2023
 • Informace ze zasedání představenstva KSZ ČR ze dne 20. 10. 2023

Články
 • Metodiky oceňování a legislativa na 25. znalecké konferenci KSZ ČR a VŠB - TU Ostrava     Vladimír Kulil
 • Nezávislí experti v systému alternativního řešení sporů     Vladimír Vácha, Sergey Zakharov
 • Stanovení ceny obvyklé po novele č. 237/2020 Sb. zákona O oceňování majetku     Petr Ort
 • Judikatura Nejvyššího soudu ve věcech vypořádání SJM     Jindřich Kratěna
 • Obvyklá cena není cena, je to hodnota     Jindřich Kratěna
 • Zjištění hodnoty stavby s pozemkem a bez pozemku     Jindřich Kratěna
 • Chaos v metodice oceňování nemovitých věcí     Jindřich Kratěna
 • Posouzení podzemního propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice     Jiří Barták

Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled cenových map stavebních pozemnů obcí (CMPS) ke dni 6. 2. 2023
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec