Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v elektronické podobě k dispozici všichni členové komory. Jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Aktuální číslo 

1/2022

Obsah:

              Činnost komory
 • Informace ze zasedání představenstva ze dne 10. května 2022
 • Články
 • Obvyklá cena pozemku se stavbou     Jindřich Kratěna
 • Určení slevy za vady stavby     Jindřich Kratěna
 • Ocenění závady     Petr Ort
 • Havárie a poruchy staveb a znalecké posudky     Milan Vašek
 • Obvyklá cena nemovitosti - informace o prodejních cenách     Jaromír Adamec
 • Kamenný most v Písku a povodeň v roce 2002   Jiří Barták
 • Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec