Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v elektronické podobě k dispozici všichni členové komory. Jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Aktuální číslo 

2/2020

Obsah:

činnost komory

 •  30. výročí založení Komory soudních znalců ČR     Vladimír Vácha
 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 13. října 2020
 • Připomínky k návrhu Vyhlášky o znalečném Komory soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika     Viktor Kotrubenko, Martin Dušek
 • Připomínky k návrhu Vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví Komory soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika     Viktor Kotrubenko, Martin Dušek
Články
 • Výnosové metody pro ocenění podniku - moderní přístupy - diskuse a návrh     Vladimír Kulil
 • Výpočet odchylek a chybovosti metody kapitalizace čistých výnosů     Vladimír Kulil, Jan Juráň, Josef Kašík
 • Implantát jako spolehlivá náhrada ztraceného zubu?     Jakub Smrček
 • Ocenění podniku podle prováděcí vyhlášky ke znaleckému zákonu od 1.1.2021     Vladimír Kulil, Jan Juráň
Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30.9.2020