Archiv čísel časopisu znalec

2/2019

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
 • Korespondence s ministryní spravedlnosti
Články
 • Poznámky k novému zákonu o znalcích     Jindřich Kratěna
 • Znalecké výbory      Jaroslav Hába
 • Závady na terase s dřevoplastovými prkny     Václav Kupilík
 • Funkce EDR princip záznamu dat     Veronika Kostěncová, Luboš Nouzovský
 • Stabilita dřevěných sedlových vazníků velkých rozpětí     Petr sejkot
 • Knižní grafika a její porevoluční digitální cesty     Jaroslav Šelenko
 • Životnost staveb a jejich údržba II. část     Vladimír Kulil
 • Výnosové metody pro ocenění podniku - moderní přístupy     Vladimír Kulil

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2019

 

1/2019


Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
 • Korespondence a informace ve věci vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Články

 • Hospodářské cykly a oceňování nemovitostí     Petr Ort
 • FDW model realitního trhu     Petr Ort
 • Stínění zahrad u rodinných domů     Jan Kaňka
 • Sanace připojovacích spár předsazené montáže     Šárka Šilarová
 • Problematika navrhování a stavby kontejnerových terminálů     Ludvík Vébr, Petr Pánek
 • Určení relativní rychlosti pohybu osobních vozidel při tečném typu kolize     Manfred Becke
 • Poznámka k použití metody MAHK     Juraj Gáborík, Vlastimil Rábek
 • Životnost staveb a jejich údržba  1. část     Vladimír Kulil
 • Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 3. 2019
 • Pokyny pro zpracování příspěvků

 

 

2/2018


Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
 • Korespondence ve věci vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Články

 • Proč je problém s úředníky finančních úřadů u nebytových prostorů?   Jindřich Kratěna
 • Analýza poruch a sanace střešních plášťů obchodních center    Šárka Šilarová
 • Sleva z kupní ceny za skryté vady    Jindřich Kratěna
 • Znalecký posudek stavební jámy, ohrožující rodinný domek a veřejný prostor    Jiří Barták
 • Účinek vegetace na podzákladí a stabilitu terénu    Václav Kupilík
 • Problematika opravy cementobetonové dálniční vozovky    Ludvík Vébr, Petr Pánek
 • Osobní přepravník a bezpečnost jeho provozu    Luboš Nouzovský, Tomáš Fogl

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30.9.2018
 • Pokyny pro zpracování příspěvků

1/2018

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
 • Korespondence KSZ ČR a PSP ve věci návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
 • Nálezu Ústavního soudu ve věci náhrady nákladů znalcům
 • Komentář k projednávání návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v PSP dne 25. a 29. května 2018     Jindřich Kratěna
 • Návrh na úpravu věcného záměru CŘS     Viktor Kotrubenko
 • Články
 • Právo stavby z pohledu oceňování     Marie Beránková
 • K počítačovému modelování realizace výstavby pro znalecké posudky     Čeněk Jarský
 • Denní osvětlení a § 1013 Zákona č. 89/2012 Sb.     Jan Kaňka
 • Zdvojená podlaha realizovaná na nevhodném podkladu     Václav Kupilík
 • Znalecký posudek na rozšíření podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro Radlickou radiálu     Jiří Barták

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z FInančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemnů obcí ke dni 31. 3. 2018    

1/2017

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva 
 • Návštěva francouzských znalců v Praze     Olga Kalábová
 • 1. ročník mezinárodní odborné konference v Bratislavě     Vladimír Vácha
 • Dopis předsedy představenstva komory politickým představitelům
 • Profese soudních znalců a Komuniké znalecké obce     Vladimír Kulil
 • Novela jen na další zpřísnění povinností a sankce, nikoli na práva a zlepšení podmínek znalců? Přepis rozhovoru s předsedou představenstva komory pro Konkursní noviny

Články

 • Nález ÚS týkající se znalečného
 • Znáte již na vlastní kůži "Burnout syndrom"?     Vladimír Vácha, Jan Kubiče
 • Analýza poruch a návrh sanace kontaktních zateplovacích systémů (KZS)     Šárka Šilarová
 • Znalecké posouzení příčin deformací železničního násypu a rozšířeného mostu     Jiří Barták
 • Posouzení pravděpodobných příčin vad dlážděných vozovek a ploch v památkové zóně centra města     Ludvík Vébr
 • Výpočet technické hodnoty strojů a zařízení pomocí exponenciální funkce     Jan Juráň
 • Specifika oceňování pro potřeby státního podniku     Jiří Sommer
 • Návrh na revizi ČSN 74 4505:2012 - Podlahy - společná ustanovení     Jaroslav Marek

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2017 
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec

4/2016

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců České republiky ze dne 20. září 2016, ze dne 15. října 2016 a usnesení mimořádného sněmu ze dne 15. října 2016
 • Zpráva z podzimní Mezinárodní znalecké konference    Vladimír Vácha

Články

 • Do cen a do melounů se nevidí     Michal Mareš
 • Vliv lokálních tepelných mostů na tepelné chování lehkých obvodových plášťů     Roman Jirák, Petr Jaroš
 • Právo stavby - problémy s realizací výstavby na cizích pozemcích     Martin Bohuslav
 • Vliv vnějšího prostředí na vlastnosti dřevoplastových prvků     Václav Kupilík
 • Udržitelná životnost, amortizace a tržní hodnota staveb     Vladimír Kulil

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 9. 2016 
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec


3/2016


Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 7. června 2016
 • KSZ ČR a legislativní krize soudního znalectví v r. 2016    Vladimír Vácha

Články

 • Oceňování při likvidaci pojistných událostí  Petr Ort
 • Zamyšlení nad povinností dát přednost v jízdě ve vztahu k porušení povinnosti pohybovat se dovolenou rychlostí jízdy (2. část)          Vlastimil Rábek
 • Vliv veřejného osvětlení na bezpečnost dopravy     Luboš Nouzovský
 • Když soudci porušují zákon       Evžen Sperger

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 6. 2016
 • Pokyny pro zpracování příspěvků


2/2016


Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 22. března 2016
 • Znalec (lékař) a obecné náležitosti znaleckého posudku     Jan Kubiče, Vladimír Vácha

Články

 • Alternativní přístupy v oceňování nemovitých věcí     Darina Tauberová
 • Analýza vybraných distančních rámečků izolačních dvojskel a střešních dřevěných oken a jejich vliv na povrchovou kondenzaci     Martin Múčka
 • Zamyšlení nad povinností dát přednost v jízdě ve vztahu k porušení povinnosti pohybovat se dovolenou rychlostí jízdy (1. část)     Vlastimil Rábek
 • Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin     Luboš Nouzovský, Jan Horálek, Zdeněk Svatý

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2016
 • Návrh úprav úhradové vyhlášky z r. 2011

1/2016

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 8. prosince 2016
 • Tradiční setkání zástupců vedení profesních komor 10. prosince 2015

Články

 • Přezkum znaleckých posudků     Štěpán Dražka
 • Při výpočtu slevy z ceny novostavby se ke zhodnocení opravou nepřihlíží     NS
 • Stabilitní problémy východního portálu tunelu Hřebeč     Jiří Barták
 • Analýza závislosti míry kapitalizace rezidenčních nemovitostí na lokální míře nezaměstnanosti     Jiří Horák, Jan Pašek
 • Teorie a praxe účtování znalečného      Karel Kubečka
 • Zkušenosti s procesem jmenování znalců podle zákona č. 36/1967 Sb., v platném znění     Karel Kubečka

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2015

4/2015

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 15. září 2015
 • Zápis ze sněmu Komory soudních znalců ČR, ze dne 24. října 2015
 • Podání návrhu na zrušení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících k Ústavnímu soudu, vyjádření Msp k návrhu, nález Ústavního soudu, komentář k nálezu
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR údajně koná, aneb opět o nás bez nás?

Články

 • Návrh prosklené stěny v extrémních podmínkách     Šárka Šilarová
 • Poruchy spodní stavby vlivem geologického průzkumu     Václav Kupilík
 • Příklady výpočtu nehmotného majetku u nemovitostí     Vladimír Kulil
 • Ocenění práva stavby     Petr Ort
 • Závaznost a nezávaznost norem. Platnost a neplatnost "Prohlášení o shodě", "ES Prohlášení o shodě" a "Prohlášení o vlastnostech"     Jaroslav Marek

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 9. 2015

3/2015


Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 9. června 2015
 • Vývoj znalecké činnosti v ČR, aneb jak dál?
 • Konference o expertíze v evropských justičních systémech
 • Z korespondence Komory soudních znalců ČR

Články

 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu
 • Znalci a směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích     Jitka Čočková
 • Koncil a rekoncilizace     Petr Ort
 • Jak oceňovat škodu na ovocných stromech v extenzivních výsadbách?     Pavel Bulíř
 • Trable s mobilním telefonem očima znalce     Viktor Kotrubenko
 • Problematika vyuužití záznamu černých skříněk v automobilech pro analýzu nehody     Jan Horálek, Luboš Nouzovský

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2015

2/2015

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 10. března 2015
 • Z korespondence Komory soudních znalců ČR

Články

 • Oceňování v pojišťovnictví i indikace pojistné hodnoty       Petr Ort
 • Zelená střecha - přidaná hodnota nebo rizikový faktor?        Jitka Dostalová
 • Metody a metodické pomůcky na oceňování okrasných dřevin      Pavel Bulíř
 • Neobvyklé případy v silničním provozu, kdy ani dodržení bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly nepostačuje pro zabránění střetu    (2. část)       Vlastimil Rábek

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2015

1/2015

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 9. 12. 2014
 • Výběr otázek a odpovědí na ně Ministerstvem financí ČR

Články

 • Funkční nedostatky          Petr Ort
 • Ovlivnění kanalizačního sběrače silničním násypem      Jiří Barták
 • Příčiny poruch vozovek v průmyslových areálech     Ludvík Vébr
 • Metodika pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací spáry     Roman Jirák
 • Neobvyklé případy v silničním provozu, kdy ani dodržení bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly nepostačuje pro zabránění střetu    (1. část)       Vlastimil Rábek

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje