Komora soudních znalců ČR se stala řádným členem EuroExpertu

EuroExpert je multidisciplinární nezisková organizace reprezentující evropské znalce, která nesleduje politické cíle. Usiluje o

1. rozvoj, podporu a sbližování etických a profesních norem pro znalce uvnitř Evropské unie založených na vysoké kvalifikaci, osobní bezúhonnosti, nestrannosti a diskrétnosti,
2. zajištění styčných bodů mezi znalci a Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Evropským soudem a dalšími institucemi EU a rovněž institucemi jednajícími na evropské nebo mezinárodní úrovni, které řeší problémy a otázky týkající se práce znalců,
3. spolupráci a vztahy se soudními a právními autoritami, ministerstvy, úředními a soukromými orgány a dalšími vhodnými soudními dvory a organizacemi za účelem akreditace a certifikace znalců a další záležitosti týkající se práce znalců,
4. zajištění veřejné diskuze znalců po celém světě.

EuroExpert jakožto organizace pro evropská sdružení znalců byla založena v roce 1998. Zakládajícími členy byly: The Academy of Experts (TAE), Velká Británie, Fédération Nationale des Compagnies d’Experts Judiciaires (FNCEJ), Francie, Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS), Německo. V následujících letech se členy EuroExpertu staly znalecké organizace ze Španělska, Portugalska a Rakouska. EuroExpert je registrován v Luxemburgu a jeho logo je registrováno ve Španělsku. Sekretariát EuroExpertu je v Kolíně nad Rýnem v Německu. Členství v EuroExpertu není určeno pro jednotlivce, ale je vyhrazeno pro organizace reprezentující znalce států EU. Členem EuroExpertu se může stát z každé země EU pouze jedna znalecká organizace, která reprezentuje podstatné společenství znalců příslušné země. Několikaleté úsilí o přijetí KSZ ČR do exkluzivní evropské znalecké organizace bylo završeno závěrečnými přístupovými rozhovory statutárních zástupců KSZ ČR s tehdejším prezidentem EuroExpertu panem prof. Dr. Dipl.-Ing. Matthiasem Rantem a generálním sekretářem panem Bernhardem Floterem dne 24. listopadu 2006 v Praze.  Na generálním shromáždění dne 15. března 2007 v Berlíně pak byly za řádné členy EuroExpertu přijaty další 2 země - Česká republika a Maďarsko. V současné době jsou řádnými členy EuroExpertu: The Academy of Experts (TAE), Velká Británie, Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS), Německo,  Asociatión Espaňola de Peritos Tasadores Judiciales, Španělsko, Associacẵo Portuguesa dos Avaliadores de Engenharia, Portugalsko, Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Rakousko, Komora soudních znalců ČR, Česká republika, Hrvatsko društvo sudskich vještaka, Chorvatsko. V současné době má EuroExpert 7 řádných členů – znaleckých organizací, které dohromady sdružují více než 50 000 znalců ze sedmi členských zemí EU. Kromě řádných členů jsou mimořádnými členy EuroExpertu reprezentanti dvou zemí mimo EU: Российская Палата Строительных Экспертов, Rusko a Swiss Chamber of Technical and Scientific Forensic Experts, Švýcarsko, dále pak Federperiti - Federazione Italiana tra le Associazioni dei Periti Assicurativi e Danni, Italy. A člen korespondent je European Forensic Initiatives Centre (EFIC) Foundation, Poland.

Rok 2019

Zasedání EuroExpertu se bude konat v Madridu, dne 5. 7. 2019. Na programu je volba rady, předsedkyně, volba auditora a bude se jednat též o tom, kdo bude dalším prezidentem.

Rok 2018

Rada EuroExpertu projednala na zasedání dne 9. července 2018 v Berlíně celou situaci kolem návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Následně záležitost projednalo i generální shromáždění. Oba orgány EuroExpertu jednomyslně podpořily úsilí o zřízení Komory soudních znalců zákonem.

Prezidentem EuroExpertu je od 1.7.2018 Ing. Jindřich Kratěna, CSc., místopředseda Komory soudních znalců ČR.


Rok 2015

Prezidentem EuroExpertu je od 1.1.2015 Ing. Jindřich Kratěna, CSc., místopředseda Komory soudních znalců ČR.

Rok 2014

Zasedání Rady EuroExpertu a následné generální shromáždění se konalo 28. července 2014 v Berlíně.
Velkým úspěchem pro Komoru soudních znalců je zvolení Ing. Jindřicha Kratěny, CSc., prezidentem EuroExpertu a to na půlroční období od ledna do června 2015.

Rok 2013

Dne 7. března 2013 se konalo zasedání Rady EuroExpertu a Generální shromáždění v Berlíně.
Reprezentantům jednotlivých členských zemí bylo uloženo formulovat návrh změn stávajících stanov do 30. dubna 2013.
Euroexpert - URL: www.euroexpert.org