Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v listinné podobě k dispozici všichni členové komory. Ke stažení v PDF formátu jsou k dipozici archivní čísla.

Aktuální číslo 

1/2018

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
 • Korespondence KSZ ČR a PSP ve věci návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
 • Nález Ústavního soudu ve věci náhrady nákladů znalcům
 • Komentář k projednávání návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v PSP dne 25. a 29. května 2018     Jindřich Kratěna
 • Návrh na úpravu věcného záměru CŘS     Viktor Kotrubenko
Články

 • Právo stavby z pohledu oceňování     Marie Beránková
 • K počítačovému modelování realizace výstavby pro znalecké posudky Čeněk Jarský
 • Denní osvětlení a §1013 Zákona č. 89/2012 Sb.     Jan Kaňka
 • Zdvojená podlaha realizovaná na nevhodném podkladu     Václav Kupilík
 • Znalecký posudek na rozšíření podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro Radlickou radiálu     Jiří Barták
Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 3. 2018