Archiv čísel časopisu znalec.

4/2016

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců České republiky ze dne 20. září 2016, ze dne 15. října 2016 a usnesení mimořádného sněmu ze dne 15. října 2016
 • Zpráva z podzimní Mezinárodní znalecké konference    Vladimír Vácha

Články

 • Do cen a do melounů se nevidí     Michal Mareš
 • Vliv lokálních tepelných mostů na tepelné chování lehkých obvodových plášťů     Roman Jirák, Petr Jaroš
 • Právo stavby - problémy s realizací výstavby na cizích pozemcích     Martin Bohuslav
 • Vliv vnějšího prostředí na vlastnosti dřevoplastových prvků     Václav Kupilík
 • Udržitelná životnost, amortizace a tržní hodnota staveb     Vladimír Kulil

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 9. 2016 
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec


3/2016


Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 7. června 2016
 • KSZ ČR a legislativní krize soudního znalectví v r. 2016    Vladimír Vácha

Články

 • Oceňování při likvidaci pojistných událostí  Petr Ort
 • Zamyšlení nad povinností dát přednost v jízdě ve vztahu k porušení povinnosti pohybovat se dovolenou rychlostí jízdy (2. část)          Vlastimil Rábek
 • Vliv veřejného osvětlení na bezpečnost dopravy     Luboš Nouzovský
 • Když soudci porušují zákon       Evžen Sperger

 Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 6. 2016
 • Pokyny pro zpracování příspěvků


2/2016


Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 22. března 2016
 • Znalec (lékař) a obecné náležitosti znaleckého posudku     Jan Kubiče, Vladimír Vácha

Články

 • Alternativní přístupy v oceňování nemovitých věcí     Darina Tauberová
 • Analýza vybraných distančních rámečků izolačních dvojskel a střešních dřevěných oken a jejich vliv na povrchovou kondenzaci     Martin Múčka
 • Zamyšlení nad povinností dát přednost v jízdě ve vztahu k porušení povinnosti pohybovat se dovolenou rychlostí jízdy (1. část)     Vlastimil Rábek
 • Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin     Luboš Nouzovský, Jan Horálek, Zdeněk Svatý

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2016
 • Návrh úprav úhradové vyhlášky z r. 2011

1/2016

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 8. prosince 2016
 • Tradiční setkání zástupců vedení profesních komor 10. prosince 2015

Články

 • Přezkum znaleckých posudků     Štěpán Dražka
 • Při výpočtu slevy z ceny novostavby se ke zhodnocení opravou nepřihlíží     NS
 • Stabilitní problémy východního portálu tunelu Hřebeč     Jiří Barták
 • Analýza závislosti míry kapitalizace rezidenčních nemovitostí na lokální míře nezaměstnanosti     Jiří Horák, Jan Pašek
 • Teorie a praxe účtování znalečného      Karel Kubečka
 • Zkušenosti s procesem jmenování znalců podle zákona č. 36/1967 Sb., v platném znění     Karel Kubečka

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2015

4/2015

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 15. září 2015
 • Zápis ze sněmu Komory soudních znalců ČR, ze dne 24. října 2015
 • Podání návrhu na zrušení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících k Ústavnímu soudu, vyjádření Msp k návrhu, nález Ústavního soudu, komentář k nálezu
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR údajně koná, aneb opět o nás bez nás?

Články

 • Návrh prosklené stěny v extrémních podmínkách     Šárka Šilarová
 • Poruchy spodní stavby vlivem geologického průzkumu     Václav Kupilík
 • Příklady výpočtu nehmotného majetku u nemovitostí     Vladimír Kulil
 • Ocenění práva stavby     Petr Ort
 • Závaznost a nezávaznost norem. Platnost a neplatnost "Prohlášení o shodě", "ES Prohlášení o shodě" a "Prohlášení o vlastnostech"     Jaroslav Marek

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 9. 2015

3/2015


Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 9. června 2015
 • Vývoj znalecké činnosti v ČR, aneb jak dál?
 • Konference o expertíze v evropských justičních systémech
 • Z korespondence Komory soudních znalců ČR

Články

 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu
 • Znalci a směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích     Jitka Čočková
 • Koncil a rekoncilizace     Petr Ort
 • Jak oceňovat škodu na ovocných stromech v extenzivních výsadbách?     Pavel Bulíř
 • Trable s mobilním telefonem očima znalce     Viktor Kotrubenko
 • Problematika vyuužití záznamu černých skříněk v automobilech pro analýzu nehody     Jan Horálek, Luboš Nouzovský

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2015

2/2015

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 10. března 2015
 • Z korespondence Komory soudních znalců ČR

Články

 • Oceňování v pojišťovnictví i indikace pojistné hodnoty       Petr Ort
 • Zelená střecha - přidaná hodnota nebo rizikový faktor?        Jitka Dostalová
 • Metody a metodické pomůcky na oceňování okrasných dřevin      Pavel Bulíř
 • Neobvyklé případy v silničním provozu, kdy ani dodržení bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly nepostačuje pro zabránění střetu    (2. část)       Vlastimil Rábek

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2015

1/2015

Obsah:

Činnost komory
 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 9. 12. 2014
 • Výběr otázek a odpovědí na ně Ministerstvem financí ČR
Články
 • Funkční nedostatky          Petr Ort
 • Ovlivnění kanalizačního sběrače silničním násypem      Jiří Barták
 • Příčiny poruch vozovek v průmyslových areálech     Ludvík Vébr
 • Metodika pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací spáry     Roman Jirák
 • Neobvyklé případy v silničním provozu, kdy ani dodržení bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly nepostačuje pro zabránění střetu    (1. část)       Vlastimil Rábek

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje


4/2014

Obsah:

Činnost komory
 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 23. září 2014
 • Zpráva z 12. mezinárodní znalecké a expertní konference
 • Prohlášení prezidentů profesních komor
Články
 • Komplexní oceňování – jaká je hodnota golfového hřiště?        Petr Ort
 • Netěsnosti bílé vany a řešení její opravy            Václav Kupilík
 • Netěsnosti šedé vany a řešení její opravy          Václav Kupilík
 • Management a goodwill             Vladimír Kulil
 • Možnost využití znalecké analýzy ke zjištění rozhledových poměrů na přechodu pro chodce Radka Bečicová, Kateřina Krpešová
Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – (stav k 30. 9. 2014)
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec

3/2014

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ze dne 3. června 2014
 • Zpráva o činnosti vedení Komory soudních znalců ČR v posledním období r. 2014
 • Informace EuroExpertu a úspěch KSZ ČR
Články
 • Na aktuální téma...Vladimír Vácha
 • Znalecká činnost v Rakousku...Jindřich Kratěna
 • Odměnu znalce nelze časově normovat; Za studium spisu náleží znalci maximální hodinová sazba odměny...Jindřich Kratěna
 • Je stanoven časový normativ pro znalce?...Věra Jančová
 • Informace pro ty, kteří dělají odborná vyjádření...Petr Rosol
 • Cena obvyklá a neobvyklá nemovitost...Petr Ort
 • Koeficienty prodejnosti...Petr Ort
 • Vady a poruchy stavebních otvorových výplní...Martin Múčka

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2014


2/2014

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ze dne 11. března 2014
 • Kvalitní znalecký posudek je klíčem k úspěchu
 • Vyhláška č. 441/2013 sb.: komentář k určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabulka č. 3 a 4
Články
 • Přiznání odměny a nákladů znalce v řízení před orgány veřejné moci...Jaroslav Pejzl
 • Trvající nepřípustná regulace nájmu pozemků...Luboš Chalupa
 • Oceňování a goodwill...Vladimír Kulil
 • Vady obkladačských prací...Eduard Justa

Právní informace

 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí - stav k 31. 3. 2014 


1/2014

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ze dne 10. prosince 2013
 • Nález Ústavního soudu týkající se znalečného

Články

 • Posouzení příčin vzniku kaveren pod obytným objektem v Jesenici...Jiří Barták
 • Vývoj PEN a jeho význam...Roman Šubrt
 • Havárie a poruchy staveb a znalecké posudky...Milan Vašek
 • Problematika kontribuce hodnoty nestavebního pozemku a nekomerční stavby...Petr Ort
 • Postavení znalce při posuzování pro obecné soudy, pro rozhodčí řízení a při mediaci...Richard Motyčka

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí - stav k 31. 12. 2013
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec